Categorie menu

Je vrijheid terug

Gebruiksvoorwaarden

Alle op deze website gepresenteerde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin aanvaarden de samenstellers van deze website geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Elke vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct dan wel indirect, als gevolg van de aangeboden informatie, wordt dan ook door de samenstellers uitdrukkelijk afgewezen.

Door de stuntfolder.nl website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze voorwaarden. Overal waar in deze voorwaarden hij vermeldt staat, dient in geval van toepassing ook zij gelezen te worden en omgekeerd.

Algemeen

De website volledige broncode www.stuntfolder.nl is samengesteld door Globalwebdevelopment, directeur gevestigd te Den haag aan de Prinshendrikstraat 34, 2518 HT . Hierna te noemen Globalwebdevelopment

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze website staande gegevens, creatief ontwerp, programmatuur etc. worden beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gekopieerd of verveelvoudigd. Bij signalering van content die inbreuk maakt op deze rechten zullen wij ons beroepen op wettelijke bepalingen.